Astma/COPD

Zonder lucht kun je niet leven

Ademhalen doen de meesten van ons zonder er bij stil te staan…terwijl het toch zo belangrijk is!

Daarom is het ook zo bijzonder als iets je de adem beneemt.
Als je vergeet adem te halen, omdat je zoiets indrukwekkends zag.
Als je adem stokte omdat iemand je tot in het diepst van je ziel raakte.
Als je je adem inhield om niet uit te barsten.
Als je diep inademde om die heerlijke geur vast te houden.

Weet jij nog het laatste moment dat het leven je de adem benam?

Iemand met Astma of COPD vergeet dat nooit. Voor mensen met Astma of COPD is het een terugkerende levensbedreigende situatie die plots kan ontstaan, en waarvan nooit is in te schatten wanneer het eindigt. Het is geen kwestie van even vergeten adem te halen, maar het niet kúnnen ademhalen. Doordat reeds ingeademde lucht er niet of nauwelijks meer uit kan is er geen plaats voor nieuwe lucht. Een angstige situatie, als je niet op je eigen lichaam kunt vertrouwen…

Astma is een ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met Astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel geprikkeld raken door allerlei stoffen. Veel mensen met Astma zijn allergisch. De aanleg voor Astma en allergieën is erfelijk. De een krijgt bijvoorbeeld problemen door huisstofmijt, de ander kan niet tegen huisdieren of pollen. Vaak ontstaan er klachten door niet-allergische prikkels zoals sigarettenrook, parfum en mist. Astma, longemfyseem en chronische bronchitis werden vaak met één naam aangeduid: CARA. Ze hebben allemaal te maken met ontstekingen van de luchtwegen. Maar de ontsteking bij Astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis en longemfyseem. Ook de behandeling is anders. Vandaar dat nu wordt gesproken over Astma en COPD. COPD is de nieuwe naam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Chronische bronchitis komt bij kinderen niet voor. Wanneer kinderen bronchitis hebben, komt dat meestal door een virusinfectie. (Bron: Longfonds)

 

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design