Heideheuvel

Heideheuvel ligt in de bossen aan de rand van Hilversum. De groene omgeving is bij uitstek een plaats waar patiënten op verhaal kunnen komen. In Heideheuvel staat de patiënt centraal. De patiënt heeft te maken met een chronische aandoening en moet bewuster met de gevolgen van deze aandoening leren leven. Dit vereist vaak een omslag in gedrag. Beter leren bewegen, conditieverbetering, meer leren over hun aandoening en het eerder (h)erkennen van symptomen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling. In Heideheuvel staat een team van specialisten klaar om de patiënt hierbij te helpen. Niet alleen artsen, fysiotherapeuten, bewegingsdeskundigen en verpleegkundigen, maar ook psychologen, agogen, pedagogen en reactiveringstherapeuten.
De bundeling van verschillende deskundigheden levert belangrijke voordelen op voor de patiënt. De individuele situatie van de patiënt wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Deze interdisciplinaire benadering levert een beter resultaat.

Gedurende de behandeling leert de patiënt om gedragsverandering vervolgens om te zetten in gedragsbehoud. Want na de eerste - gezamenlijke - stappen moet de patiënt ook zelfstandig in staat zijn om bewust met zijn of haar chronische aandoening om te gaan.

Naast volwassenen en kinderen met longaandoeningen worden in Heideheuvel ook kinderen met Obesitas, Diabetes Mellitus en Cystic Fybrosis behandeld.

Het Behandelcentrum Heideheuvel, het Nederlands Astmacentrum Davos en Revalidatiecentrum De Trappenberg vormen sinds oktober 2010 samen Merem Behandelcentra.

Merem Behandelcentra zijn “experts in autonomie”, waarmee wij aangeven dat de eigen regie van de patiënt over zijn of haar leven ons uitgangspunt is. Iedere patiënt bieden wij een behandeling die het beste bij de persoon past. Behandelaars werken daarbij nauw met elkaar samen en stemmen hun kennis en activiteiten op elkaar af. Samen met de patiënt wordt gewerkt aan herstel en behoud van de gezondheid.
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij Merem terecht voor specialistische revalidatie en behandeling van chronische (long-)aandoeningen. Behandelcentrum Heideheuvel is daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (morbide obesitas).

 

 

 

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design