Home

Vrienden bieden hulp!

Geen straat is te lang met een vriend naast je

 

De stichting “Vrienden van de S.T.E.A. (Stichting tot Exploitatie van Astmacentra)”, werd in 1965 opgericht; het doel werd in de statuten als volgt omschreven:
“De stichting stelt zich ten doel het financieel steunen van de S.T.E.A. en streeft daarbij niet naar winst.”
Dit hield in dat de Vrienden van Heideheuvel, zoals ze al gauw werden genoemd, aanvragen ter ondersteuning van de behandeling en onderzoek subsidieerden waarvoor het Astmacentrum Heideheuvel geen financiering kon krijgen via verzekeraars of overheid.

Heideheuvel is een gespecialiseerd ziekenhuis voor onderzoek en behandeling van volwassenen en kinderen met ernstige chronische longaandoeningen zoals Astma en COPD en kinderen met Obesitas . De Vrienden helpen op verschillende manieren: individueel, collectief of in de vorm van projecten. Vaak worden slechts de noodzakelijke materialen en faciliteiten door de zorgverzekeraars of de overheid gefinancierd. De Vrienden combineren het noodzakelijke met het aangename. Het gaat om “dat kleine beetje extra”, de extra dimensie die een verblijf in Heideheuvel prettiger maakt. Belangrijke faciliteiten, verschillend in omvang, om dagelijks volwaardig te kunnen (gaan) functioneren. Nieuwsgierig? Een overzicht van onze afgesloten en toekomstige projecten vindt u bij projecten!

Hulp waarvoor?

Eten, werken, studeren, bewegen, ademen: voor de meeste mensen de normaalste zaak ter wereld. Toch is dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend . Er zijn mensen die door een chronische aandoening niet optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven. Hoe zou u zich voelen als u 24 uur per dag extra zuurstof nodig zou hebben? Als u niet eens meer naar uw voordeur zou kunnen lopen? Als u op straat voortdurend nagekeken zou worden? Als de lente, waar anderen juist tijden naar uitkijken, voor u alleen maar meer problemen met zich meebrengt? Of als u niet meer naar verjaardagen zou kunnen door de overvloed aan sigarettenrook en parfum? Voor patiënten met Astma, COPD of Obesitas is dit de harde dagelijkse werkelijkheid. Heideheuvel helpt deze mensen. Het doel van een behandeling in Heideheuvel is voor alle patiënten hetzelfde: een zo goed mogelijk herstel van het normale dagelijkse leven. In het huidige zorgstelsel kent deze behandeling echter zijn - financiële - beperkingen. Daarom bestaat de stichting ‘Vrienden van Heideheuvel’.

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design