Obesitas

Meer dan alleen afvallen

In Heideheuvel worden kinderen met Obesitas behandeld. Het gaat om kinderen die al verschillende pogingen tot afvallen hebben gedaan, maar bij wie geen enkele behandelmethode is aangeslagen. De Obesitasbehandeling in Heideheuvel is uiteraard gericht op afvallen, maar dit is niet het primaire doel van de behandeling. Heideheuvel streeft vooral naar gedragsverandering- en behoud. Het gaat er allereerst om dat kinderen zich structureel gelukkiger gaan voelen met zichzelf, gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. Het afvallen volgt dan vanzelf.

Tegenwoordig lijden steeds meer mensen aan overgewicht. Obesitas is een andere naam voor extreem overgewicht. De World Health Organisation verwacht dat Obesitas in 2015 het meest omvangrijke medische probleem zal zijn. De media krijgen meer en meer aandacht voor deze ernstige aandoening. De kranten staan vol met berichten over de explosieve toename van volwassenen en kinderen met overgewicht. Er wordt druk gediscussieerd over het wel of niet verbieden van commercials voor ongezonde voedingsproducten. En de overheid investeert in diverse campagnes om mensen aan te zetten tot meer lichaamsbeweging.

Obesitas is niet alleen een schoonheidsprobleem. Overgewicht vormt een concrete bedreiging voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat Obesitaspatiënten een vergroot risico lopen op chronische ziekten zoals Astma, suikerziekte, hart- en vaatziekten en galsteenlijden. Obesitas wordt in de medische wereld dan ook gezien als een zeer ernstig probleem.

 

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design