Projecten

Met behulp van Vrienden…

In de loop der jaren hebben de Vrienden verschillende projecten gefinancierd. Soms gaat het om individuele ondersteuning, bijvoorbeeld om een reiskostenvergoeding. In andere gevallen gaat het om projecten waar een grote groep patiënten plezier aan beleeft. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de diverse projecten die door de ‘Vrienden van Heideheuvel’ zijn gerealiseerd.

 • 2018
  Voor het tuinproject ivm. De nieuwbouw werd sbsidie verleend van € 20.000

 • 2017
  Voor apparatuur tbv. MoveMonitor inz. beweeggedrag werd €15.400 subsidie verleend en voor spelmaterialen €350.

 • 2016
  Voor de drukkosten van het wetenschappelijk onderzoek werd € 1.000 en voor welkomstgeschenk en spelmateriaal werd bijna € 2600 subsidie gegeven.
 • 2015:
  Aan de reserve nieuwbouw Merem is dit jaar € 10.000 toegevoegd; het totaal van de
  Reserve bedraagt nu € 40.000.
  Aan subsidies t.b.v. patiënten is € 1.366 uitgegeven en aan wetenschappelijk onderzoek € 844.
  Aan Ango werd een voorschot op de subsidie verleend van € 5.000
 • 2014
  Op dit moment zijn er subsidieverplichtingen die nog over meerdere jaren in de toekomst lopen.
  Merem Behandelcentra, waar Heideheuvel een onderdeel van is, is bezig met nieuwbouw die rond 2017 zal gereedkomen.  
  Wij verwachten dan aanvragen die ver boven ons jaarlijks budget uit gaan komen, en om hieraan te kunnen voldoen wordt vanaf 2010 uit het overgebleven deel van het exploitatie-resultaat een storting in een reservefonds gedaan. Dit bedraagt eind 2014 € 30.000.
  Verder zijn er enkele subsidies verleend voor een bedrag van € 14.000 voor spelmateriaal, reiskosten en welkomstgeschenken t.b.v. patiënten. Ook is er een deel-subsidie verleend van
  € 5.000 t.b.v. wetenschappelijk onderzoek genaamd: Cognitive behavioural therapy in children with problematic severe asthma.    Merem
 • Sedert 2008 is er een samenwerking met de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie), die werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte.
  Zij doen dit door mensen te informeren, te adviseren, door individuele hulp en door collectieve belangenbehartiging. Daarnaast organiseren de Ango afdelingen ook activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en recreatie, op steun en betrokkenheid. De Ango geeft informatie, advies en hulp als het gaat om vragen over regelingen en voorzieningen die direct te maken hebben met handicap en ziekte.
  Voor dit doel ontvangen zij van ons subsidies met een maximum van € 10.000 per jaar, die zij kunnen besteden voor individuele hulp aan cliënten met een ziektebeeld dat onder onze doelstelling valt.
  Zij ontvangen van ons voorschotten waarvan wij twee maal per jaar de verantwoording aan ons wordt verstrekt, op basis waarvan een volgend voorschot wordt uitbetaald.
  Eind 2014 bedroeg onze subsidie tot dan € 43.000      Ango

Daarnaast hebben de Vrienden in de jaren 2007-2013 subsidies verstrekt voor een bedrag van
€ 66.000 voor o.a.:

 • bijzondere reiskosten voor patienten
 • spel- en overige materialen t.b.v. de creatieve therapie
 • roeiapparaat en elektrische fiets t.b.v. bewegingstherapie
 • welkomstgeschenken bij opname van patiënten
 • steps voor de kinderafdeling
 • 5 elektrische- en 2 gewone fietsen voor volwassen patiënten        
 • lcd televisies, PC en software t.b.v. intern TV kanaal patiënten informatie
 • vervanging en aanpassing  apparatuur internetfaciliteiten voor patiënten
 • computers voor de kinderafdeling
 • bijdrage in het landelijk patiëntenblad “Astmanieuws”

In de jaren daarvoor, te weten vanaf 1997, hebben de Vrienden voor ongeveer € 240.000 aan subsidies verstrekt voor o.a.:

 • werkboeken voor patiënten
 • wetenschappelijk onderzoek, symposia etc.
 • renovaties en aanpassingen aan gebouwen en terrein
 • bijdrage patiëntenblad “Astmanieuws”
 • cadeau 50-jarig bestaan Heideheuvel:
  In 2000 bestond Heideheuvel vijftig jaar, en vierde dit uitgebreid met diverse interessante en verrassende activiteiten. Een reünie voor oud-patiënten en oud-medewerkers bijvoorbeeld, een personeelsfeest, een (lange!) fietstocht van het Zwitserse Davos naar Hilversum, een symposium en een jubileumboek. Daarnaast werd deze gelegenheid aangegrepen om te beginnen met de ontwikkeling van een eigen website.
  Voor de (mede-)financiering van de talrijke activiteiten - en met name voor financiering van de website - werd een beroep gedaan op de Vrienden van Heideheuvel. De Vrienden gingen graag op dit verzoek in! Zij vonden de activiteiten belangrijk om de medewerkers van Heideheuvel te bedanken voor de vaak jarenlange trouwe inzet.

Heeft u suggesties voor eventuele projecten of wilt u een bijdrage leveren aan één van onze projecten? Stuurt u dan een e-mail naar info@merem.nl. Wij staan open voor goede ideeën!

 

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design